ПОЧИСТВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ И ИЗПУСКАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА АВТОМОБИЛА

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ТАЗИ УСЛУГА?

След изминаването на около 20 000 км след пускането в движение на всеки автомобил, двигателят и автомобилът ще покажат намаляване в различна степен на качеството на работа . Причините за тези последствия могат да бъдат различни, но най-важният фактор е, че двигателят e замърсен.

Натрупаният нагар не позволява на двигателя да работи в нормален режим, а от там значително намалява качествата на автомобила- комфорт, ускорение, цялостно поведение на автомобила при движение. Това води и до скрити опасности в сигурността на управлението на автомобила. Както е добре известно трите най-важни фактора за продължителната и сигурна работа на двигателя са: КОРОЗИЯ, ТРИЕНЕ И НАГАР.

Нашата машина може да отстрани в голяма степен натрупанати нагар и ръжда в горивната и изпускателната система на автомобила.

МОЩНОСТ

Намаляват мощността на двигателя и ускорението на автомобила.

АМОРТИЗАЦИЯ

Моторното масло по-бързо придобива черен цвят и губи вискозитет.

ШУМ

Намаляват мощността на двигателя и ускорението на автомобила.

ЗАПАЛВАНЕ

Запалването на двигателя става по-трудно, особено в студено време.

ИКОНОМИЧНОСТ

Нараства разходът на гориво.

ЗАМЪРСЯВАНЕ

Нарастват вредните емисии в изгорелите газове.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА НАШАТА МАШИНА?

machine

Нашата машина използва чист (99.99%) водород, който се получава чрез прилагането на най-нова технология при електлолиза на дестилирана вода, без добавянето на катализатор.При машините, работещи с кислородно-водородна смес за почистване на двигателя се използва течен катализатор – КОН (поташ), който по принцип е вредно вещество, както за хората, така и за двигателя.

Почистването от въглеродните натрупвания (нагара) е цялостно.Високата активност на водородните йони и способността им да спомагат за разлагането на натрупаните вредни вещества, помагат за почистване не само от натрупаните нагар и маслена утайка, но и да премахват образувала се ръжда в горивната камера и изпускателната система.

КАКВИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ СЛЕД ПОЧИСТВАНЕ

  Почистване от нагар горивната камера, клапаните и удължаване периода до нов преглед и ремонт
  Възстановяване мощността на двигателя
  Почистване катализатора и DPF (филтър за твърдите частици от изгарянето в дизеловия двигател)
  Почистване сенсорите и удължаване живота на кислородния сенсор
  Възстановяване мощността на двигателя
  Почистване катализатора и DPF (филтър за твърдите частици от изгарянето в дизеловия двигател)